Välkommen till Trädgårdsanläggningar Harry Johnson AB

OM OSS

Företaget grundades 1964 av Harry Johnson och från att ha varit ett blygsamt enmansföretag med inriktning på villaträdgårdar har det vuxit och utvecklats i takt med att branschen förändrats. Idag hanterar företaget allt som har med markarbeten att göra. Tonvikten ligger på större byggen som offentlig miljö, flerbostadsfastigheter, näringsfastigheter eller kyrkogårdar, men även villaträdgårdar står fortfarande för en del av verksamheten. Företaget utför även skötsel av grönytor och planteringar.

Idag drivs företaget vidare från en anläggning i Fjärås av sonen Rickard.

Företaget är medlem i Trädgårdsanläggarna i Sverige.