ANLÄGGNINGSARBETEN

Markanläggningar är ett spännande och varierande arbetsområde och vårt företag kan hjälpa er med allt inom detta. I de fall då vi inte själva utför arbetet har vi ett väl upparbetat nät med samarbetspartners. Vi har de senaste åren varit delaktiga i uppbyggnaden av flera bostadsområden inom Kungsbacka kommun.

Vi gräver och schaktar för dräneringar, husgrunder, VA, fjärrvärme m.m., anlägger och planterar grönytor och utför stenarbeten såsom plattläggning och murbyggen.

Vidare genomför vi vägbyggen och ombesörjer asfalteringar och linjemålning.

Om ni behöver hjälp med planering och utförande av lekplatsarbeten är detta något vi har stor erfarenhet av.